Juridiniams ir fiziniams asmenims siūlome šias paslaugas:

 • žemės sklypų kadastrinius matavimus (geodezija);
 • topografinių nuotraukų sudarymas;
 • sodo sklypų matavimai;
 • požeminių tinklų ir komunikacijų kontrolines geodezines nuotraukas;
 • žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai;
 • žemės sklypo naudojimo tvarkos tarp bendrasavininkų nustatymas;
 • žemės sklypo ribų pažymėjimą vietovėje;
 • trasų nužymėjimą vietovėje;
 • pastato ašių paženklinimą vietovėje;
 • kuolų (riboženklių) atstatymas.

Užsakymų tel. nr.: 8-686-58308
Topografiniai darbai

Topografinis planas b?tinas pradedant bet kokius projektavimo darbus. Pagal nustatyt? tvark? projektavimo darbai gali b?ti atliekami ant topografinio plano, parengto ne v?liau kaip prie vienerius metus. Topografiniame plane isamiai vaizduojama esama situacija, reljefas ir poemin?s komunikacijos. Planai nustatyta tvarka suderinami su visomis ininierinius tinklus eksploatuojan?iomis organizacijomis bei savivaldyb?mis. Topografinis planas bus usakovui pateiktas, suderintas su ?mon?mis eksploatuojan?iomis poeminius tinklus ir skaitmeniniame variante.

Statinių kadastriniai matavimai (Inventorizacija)

Ši paslauga reikalinga kai:

 • pastatai ar statiniai pastatyti, rekonstruoti, kapitališkai suremontuoti ar kitaip pertvarkyti;
 • statinius reikia padalyti, atidalyti ar atlikti turto objektų amalgamaciją;
 • reikia suformuoti naujus turto objektus;
 • reikia surinkti inžinierinių tinklų, statinių kadastrinius duomenis.

Statinių kadastrinių matavimų paskirtis – nustatyti turto dydį, fizinę būklę, turto vertę, fiksuoti nekilnojamo turto pakitimus ir kitokius rodiklius, apibūdinančius nekilnojamo turto objektą. Šių rodiklių reikia nekilnojamo turto apskaitai, sandoriams apmokestinimui, turto ir teisių į turtą registravimui. Kadastriniai matavimai (inventorizacija) atliekami tiek statybinems įmonems, tiek privatiems klientams.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai

Ši paslauga reglamentuoja žemės sklypų ribų formavimą projektuojant naujus žemės sklypus, keičiant gretimų žemės sklypų ribas (atliekant amalgamaciją), padalijant žemės sklypą į du ar daugiau sklypų, atidalijant vieną ar daugiau žemės sklypo dalių iš bendrosios nuosavybės teise valdomo žemės sklypo, sujungiant du ar daugiau žemės sklypų į vieną žemės sklypą.

Šiai paslaugai atlikti reikia pateikti turimo žemės sklypo plano kopiją, pažymėjimą apie žemės sklypo teisinį įregistravimą, apskrities viršininko leidimą ir rajono savivaldybės išduotas projekto rengimo sąlygas, žemės sklypo įsigijimo dokumentus, savininko paso kopiją.

Žemės sklypų kadastriniai matavimai (geodezija)

Tai tikslus suformuotų žemės sklypų plotų nustatymas, plano ir kitų duomenų parengimas. Paslauga aktuali visiems, norintiems tiksliai žinoti žemės nuosavybės plotą bei ribas, kad nekliudomai galėtų disponuoti savo nekilnojamuoju turtu.

Kadastriniams matavimams atlikti reikia pateikti žemės sklypo kadastro pažymėjimų, preliminarių arba detaliųjų sklypo planų bei statinių, esančių šiame sklype (jei tokie yra), kadastro pažymėjimų, žemės sklypo įsigijimo dokumentų, savininko paso kopijų. Taip pat teikiama sunaikintų riboženklių atstatymo paslauga.